Oneness i verden

Vision / mission:
Mennesker, som er lykkelige.

Alle er født med forskellige betingelser. Nogle er rige andre er fattige, nogle har mange relationer andre har få. Nogle er heldige andre er uheldige. Fælles for os alle er dog, at vi alle har muligheden for at blive lykkelige.

Lidelse kommer ikke af det, der faktisk er, men af hvordan vi opfatter det, der er.

Vi ønsker at skabe balance i det enkelte individ, således at enhver i højere grad lever ud fra et spirituelt afsæt og ser livets udfoldelse i lyset af denne helhed.

Verden er klar til at integrere spiritualitet i alle facetter. Vi vil bidrage hermed.

Med spiritualitet forstår vi, at der er en helhed, der er større end det enkelt individ,  at denne helhed befinder sig i det enkelte individ og at det enkelte individ i større eller mindre grad kan samarbejde eller modarbejde denne helhed. Spiritualitet går på tværs af de etablerede religioner og indebærer ikke nødvendigvis et gudsbillede. Mennesket opfattes som et åndeligt frem for blot et fysisk væsen.

Det antages at mennesket via refleksion, medmenneskelige handling og bevidsthed om en dybere mening med sit liv kan komme i forbindelse med sin indre essens. En følelse af lykke, fred og kontakt til ens sande identitet følger derefter.

 

 

 

 

Start

Oneness oplevelse

Kurser

Kontakter

Links